เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213101
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562696
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562287
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2561287
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561679
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256113102

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB