เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยกลางบ้านนายตา หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2819 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3175 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1124 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจ็ดหลัง-บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 7 บ้านโป่งนกแก้ว ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1224 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประเทือง หมู่ที่ 3 บ้านเขาน้อยรังแตน ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1124 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางป่วน หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1224 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1219 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1218 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยหลังสวน หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1111 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์444 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 285 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางที่ถูกน้ำกัดเซาะ (งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์6425 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์6025 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงวัสดุคัดเลือก (ลูกรังธรรมดา) สายคุ้มบัวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์687 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 6 บ้านคลองตะเคียน ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์7221 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจันทร์-บ้านนายจำเนียร หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์7220 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมปรับระดับคันทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 6 บ้านคลองตะเคียน ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์6813 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเขาบ่อทอง 1 บ้านเขาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์581 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกลอย-บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์5318 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 174 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB