เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

ประกาศสำเนาางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 1 - แผ่นที่ 12)

วันที่ 19 เม.ย. 62 หมวดหมู่ รายงานการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

แผ่นที่ 1.pdf187.13 KB
แผ่นที่ 2.pdf635.30 KB
แผ่นที่ 3.pdf643.78 KB
แผ่นที่ 4.pdf641.01 KB
แผ่นที่ 5.pdf854.35 KB
แผ่นที่ 6.pdf713.11 KB
แผ่นที่ 7.pdf558.94 KB
แผ่นที่ 8.pdf494.82 KB
แผ่นที่ 9.pdf584.27 KB
แผ่นที่ 10.pdf231.35 KB
แผ่นที่ 11.pdf621.73 KB
แผ่นที่ 12.pdf537.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

0.01s. 0.50MB