เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.ตะกุดไร ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
67190

โทรศัพท์ 056-020-057-8
อีเมล์ takudrai@hotmail.com

0.02s. 0.50MB