เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

แชร์

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

*** ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง *** 

      - แจ้งประเมินภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

      - ชำระภาษี ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี

*** ภาษีป้าย ***

     - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี

*** ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ *** 

     - ยื่นคำร้อง 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ

     - ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

     กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร โทรศัพท์ 0-5602-058


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.02s. 0.50MB