เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

แชร์

วันที่10 ก.พ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร นำโดย นายบุญสม ศรีกอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร นายพัฒนา รักษาคุณ                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวจณิสตา ศรีสุขคำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร พร้อมด้วยบุคลากร และผู้นำ              ต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                        พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอชนแดน นายอัครพล คงสอน เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร
โดยท่านผู้ตรวจฯ ได้ฝากชื่นชมท่านผู้นำ ตำบลตะกุดไรทุกท่านที่สนองโครงการพระราชดำริฯ และฝากให้นำเสนอผลงานต่างของตำบลในรูปแบบสื่อที่ประชาชนเข้าใจง่าย เช่น Youtube ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไรขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ตรวจราชการกรม              กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและท่านท้องถิ่นอำเภอชนแดนที่ได้ให้โอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB