เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในเขตพื้นที่ตำบลตะกุดไร

แชร์

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ออกพบปะประชาชน ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน      และฝุ่นละออง ในเขตพื้นที่ตำบลตะกุดไร ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 นำโดย นายพัฒนา รักษาคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร นายประหยัด คุมขำ ประธานสภาองค์การบริหาร      ส่วนตำบลตะกุดไร นายวรานนท์ มานะสันติ นักจัดการทั่วไป นางสาวสภางค์ นวลแตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกัญญารัตน์  ควรคำนวน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมทั้งประชาชนชาวตำบลตะกุดไร หมู่ที่8 บ้านร่องกอก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB