เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หัวข้ออ่านวันที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 25643015 มี.ค. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ ศพด.อบต.ตะกุดไร 624 ม.ค. 64
กิจกรรมออกกำลังกายต้านภัย ยาเสพติด492 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันลอยกระทง ของศูนย์พัฒนาเด็กล็ก อบต.ตะกุดไร3830 ต.ค. 63
การเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของ ศพด.อบต.ตะกุดไร29617 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB