เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213109
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626101
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562293
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2561294
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561685
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256113113

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB