เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213126
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626122
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622112
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 25612107
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 25616100
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256113126

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB