เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213117
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626111
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622102
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 25612102
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561692
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256113121

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB