เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213181
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626187
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622155
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 25612161
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 25616154
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256113175

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB