เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 256442 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 256442 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256422 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2537 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์581 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์671 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5231 มี.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5731 มี.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 25634010 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสวน หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3125 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3125 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองตะวัน หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3921 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนน คสล. สายหลังสวน หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3618 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสันติพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3418 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3217 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3517 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3417 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4317 ก.พ. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2563355 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มบัวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์354 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB