เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง) หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์124 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายประเทือง 1) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์224 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง) หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์324 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายประเทือง 1) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์224 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ถนน คสล. ที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหลังสวน) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์220 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนิยมไทย-คลองปอ) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์320 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายบ้านทวีศักดิ์พัฒนา-บ้านน้ำซับ) หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์320 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนาขอม-คลองตะเคียน ม.2 เชื่อม ม.6) หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์320 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์420 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน คสล. ที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหลังสวน) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์319 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนาขอม-คลองตะเคียน ม.2 เชื่อม ม. 6) หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์319 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายบ้านทวีศักดิ์พัฒนา-บ้านน้ำซับ) หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์319 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนิยมไทย-คลองปอ) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์219 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายคลองตะวัน) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์216 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเลียบคลองตะวัน) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์316 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหนองกลอย-วังแดง) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์316 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อลอดถนน (สายคลองตะเคียน-หนองหมา) จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์313 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อลอดถนน (สายคลองตะเคียน-หนองหมา) จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์313 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหนองกลอย-วังแดง) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์411 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเลียบคลองตะวัน) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์311 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB