เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน 2563265 ต.ค. 63
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2564382 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564372 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 2564402 ต.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม 25632111 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลอย ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1319 ส.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม 2563176 ส.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์153 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายเลียบคลองลำตาหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์128 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ซอยหลวงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์118 ก.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน 2563218 ก.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายเลียบคลองลำตาหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์133 ก.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ซอยหลวงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์133 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1217 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1417 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1317 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาบ่อทอง 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1417 มิ.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม 2563205 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจำเนียร-บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์91 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์91 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB