เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 256442 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 256442 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256422 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2537 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์581 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์671 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสวน หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3125 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3125 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองตะวัน หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3921 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3417 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4317 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มบัวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์354 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนิยมไทย หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์344 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์323 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นระบบท่อคู่ หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3527 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะด้วยวัสดุหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ สายหนองกลอย-ตะกุดเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3824 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3623 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3623 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบัวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4323 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหมา หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3923 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB