เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2564382 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564372 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 2564402 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลอย ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1319 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายเลียบคลองลำตาหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์128 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ซอยหลวงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์118 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1217 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1417 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1317 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาบ่อทอง 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1417 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจำเนียร-บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์91 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์91 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางทวี อุ่นแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์91 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์101 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหินหลัก หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1021 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ อบต.ตะกุดไร หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1020 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์813 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบัวทอง หมู่ที่ 10 บ้านสันติพัฒนา ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์75 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์75 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกลอย - วังแดง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลอย ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์85 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB