เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายสุที หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์312 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์342 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2425 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองตะเคียน-เนินสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3225 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2925 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองปอ หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1425 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายถนนข้างคันเหมือง หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1219 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองลาด หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1419 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร ศพด.อบต.ตะกุดไร หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1211 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองลำตาหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์134 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประเทือง 1 , 2 หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1226 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองหมา - บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์97 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนายบุญมา หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์117 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดสระน้ำสวนสุขภาพฯ อบต.ตะกุดไร หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์116 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องจักรซ่อมแซมคันทางและตลิ่งคันคลองที่ถูกน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1317 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4274 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง) หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์6724 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายประเทือง 1) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3424 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ถนน คสล. ที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหลังสวน) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์6320 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนิยมไทย-คลองปอ) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2620 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB