เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก สายบ้านยายอ้อย หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1819 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะด้วยวัสดุคัดเลือก สายสายคลองตะวัน หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2619 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก สายนางแสวง หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2219 ก.พ. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564377 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ซอยเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1925 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายประเทือง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2325 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายแยกทางหลวงชนบท-นาขอม หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1925 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายนาขอม-คลองตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1825 ธ.ค. 63
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2564782 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564822 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 2564892 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลอย ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4919 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายเลียบคลองลำตาหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์468 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ซอยหลวงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์458 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4717 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5217 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5217 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาบ่อทอง 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4517 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจำเนียร-บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์421 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์471 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB