เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4104 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง) หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1124 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายประเทือง 1) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1124 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ถนน คสล. ที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหลังสวน) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1120 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนิยมไทย-คลองปอ) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1120 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายบ้านทวีศักดิ์พัฒนา-บ้านน้ำซับ) หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1120 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนาขอม-คลองตะเคียน ม.2 เชื่อม ม.6) หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1020 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1220 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายคลองตะวัน) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์916 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเลียบคลองตะวัน) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์916 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหนองกลอย-วังแดง) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1016 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อลอดถนน (สายคลองตะเคียน-หนองหมา) จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์913 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อลอดถนน (สายคลองตะเคียน-หนองหมา) จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์913 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคาโพลีคาร์บอเนต สนง.อบต.ตะกุดไร หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1022 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยกลางบ้านนายตา หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4519 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3265 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1724 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจ็ดหลัง-บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 7 บ้านโป่งนกแก้ว ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2124 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประเทือง หมู่ที่ 3 บ้านเขาน้อยรังแตน ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1924 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางป่วน หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1924 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB