เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก สายบ้านยายอ้อย หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2418 ก.พ. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะด้วยวัสดุคัดเลือก สายคลองตะวัน หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2018 ก.พ. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก สายนางแสวง หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2018 ก.พ. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ซอยเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2321 ธ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายประเทือง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2021 ธ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายแยกทางหลวงชนบท-นาขอม หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2121 ธ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายนาขอม-คลองตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2221 ธ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์563 ส.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายเลียบคลองลำตาหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์483 ก.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ซอยหลวงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์503 ก.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4719 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย – บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4419 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาบ่อทอง 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4319 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจำเนียร – บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5019 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4319 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางทวี อุ่นแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4319 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4419 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหินหลัก หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3819 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ อบต.ตะกุดไร หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3918 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3612 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB