เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์153 ส.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) สายเลียบคลองลำตาหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์133 ก.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ซอยหลวงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์133 ก.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1319 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย – บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1119 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาบ่อทอง 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1119 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจำเนียร – บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1219 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1119 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางทวี อุ่นแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1219 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1219 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหินหลัก หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์919 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ อบต.ตะกุดไร หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์918 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์812 พ.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบัวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์820 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์920 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกลอย – วังแดง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์920 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลาวงชนบท 3036 – นาขอม หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1020 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองปอ หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์920 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิยมไทย หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์920 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาขอม – คลองหินลาด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์820 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB