เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง) หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5424 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายประเทือง 1) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4724 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน คสล. ที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหลังสวน) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2419 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนาขอม-คลองตะเคียน ม.2 เชื่อม ม. 6) หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2819 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายบ้านทวีศักดิ์พัฒนา-บ้านน้ำซับ) หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2519 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนิยมไทย-คลองปอ) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2719 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหนองกลอย-วังแดง) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2611 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเลียบคลองตะวัน) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1911 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายคลองตะวัน) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2111 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน (สายคลองตะเคียน-หนองหมา) จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1910 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน (สายคลองตะเคียน-หนองหมา) จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1910 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการต่อเติมหลังคารโพลีคาร์บอเนต สนง.อบต.ตะกุดไร หมู่ที่ 7 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2421 ส.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองไพรงาม หมู่ที่ 4 บ้านเขาสัก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์7819 ก.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยกลางบ้านนายตา หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5115 ก.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางป่วน หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4824 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประเทือง หมู่ที่ 3 บ้านเขาน้อยรังแตน ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3424 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4924 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจ็ดหลัง - บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5424 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซฒถนนลูกรัง ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3618 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซฒถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3717 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB