เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5231 มี.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5731 มี.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนน คสล. สายหลังสวน หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3618 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสันติพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3418 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3217 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3517 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองตะวัน หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์323 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มบัวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์343 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนิยมไทย หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์433 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์413 ก.พ. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นระบบวางท่อคู่ หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์5020 ม.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4020 ม.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มบัวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4220 ม.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3920 ม.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหมา หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3520 ม.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดด้วยวัสดุหินคลุก สายหนองกลอย - ตะกุดเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3320 ม.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายสุที หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์292 ม.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์302 ม.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาหวาย - บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2825 ธ.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองตะเคียน - เนินสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2625 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB