เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเขาหวาย-บ้านเจ็ดหลัง) หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1024 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายประเทือง 1) หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์924 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน คสล. ที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหลังสวน) หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1119 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนาขอม-คลองตะเคียน ม.2 เชื่อม ม. 6) หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1319 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายบ้านทวีศักดิ์พัฒนา-บ้านน้ำซับ) หมู่ที่ 11 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1119 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายนิยมไทย-คลองปอ) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1119 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายหนองกลอย-วังแดง) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1111 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายเลียบคลองตะวัน) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์911 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะ (สายคลองตะวัน) หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1011 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน (สายคลองตะเคียน-หนองหมา) จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์810 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน (สายคลองตะเคียน-หนองหมา) จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์910 ก.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการต่อเติมหลังคารโพลีคาร์บอเนต สนง.อบต.ตะกุดไร หมู่ที่ 7 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์921 ส.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองไพรงาม หมู่ที่ 4 บ้านเขาสัก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4619 ก.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยกลางบ้านนายตา หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3215 ก.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางป่วน หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3524 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประเทือง หมู่ที่ 3 บ้านเขาน้อยรังแตน ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2224 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2524 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจ็ดหลัง - บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์3024 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซฒถนนลูกรัง ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2218 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซฒถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2117 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB