เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564217 เม.ย. 64
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2564324 มี.ค. 64
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2564269 ก.พ. 64
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 25632311 ม.ค. 64
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2563257 ธ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2563255 พ.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน 2563785 ต.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม 25635411 ก.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม 2563486 ส.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน 2563558 ก.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม 2563535 มิ.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน 2563488 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2563427 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 25639610 มี.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2563925 ก.พ. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2562776 ม.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 25627112 ธ.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2562664 พ.ย. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน 2562699 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม 25626911 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB