เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน 2563265 ต.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม 25632111 ก.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม 2563176 ส.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน 2563218 ก.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม 2563205 มิ.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน 2563208 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2563147 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 25636210 มี.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2563565 ก.พ. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2562426 ม.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 25624612 ธ.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2562394 พ.ย. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน 2562379 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม 25623711 ก.ย. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม 2562396 ส.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน 2562444 ก.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม 25621337 มิ.ย. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน 2562977 พ.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2562929 เม.ย. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2562755 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB