เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562)2028
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562)1423
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562)1225
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561)1023
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกันยายน 2561)7162
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม 2561 - เดือนกรกฎาคม 2561)11118
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมกราคม 2561)15119
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - เดือนเมษายน 2561)8130

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB