เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563121
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562)20118
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562)1487
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562)1288
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561)1082
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกันยายน 2561)7222
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม 2561 - เดือนกรกฎาคม 2561)11170
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมกราคม 2561)15171
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - เดือนเมษายน 2561)8179

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB