เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกันยายน 2561)7100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม 2561 - เดือนกรกฎาคม 2561)1184
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมกราคม 2561)1582
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - เดือนเมษายน 2561)888

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB