เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562)2048
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562)1444
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562)1247
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561)1044
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกันยายน 2561)7185
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม 2561 - เดือนกรกฎาคม 2561)11137
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมกราคม 2561)15138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - เดือนเมษายน 2561)8145

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB